top of page

Bio

[CAT] Francesc Llompart Pons – Maó (Menorca), 1987. 

S’inicia en la composició estudiant a l’ESMUC (Barcelona) i posteriorment a la Musik-Akademie (Basilea) amb Bernat Vivancos, Lasse Thoresen i Georg Friedrich Haas.

La seva producció inicial és instrumental però a poc a poc s’introdueix en la música electroacústica per a acusmonium i en la música mixta. Posteriorment, s’inicia en la improvisació lliure com violinista i treballa amb altres improvisadors combinant la composició amb elements de la improvisació dirigida, la indeterminació i les partitures gràfiques. També treballa amb elements de l’electrònica a temps real juntament amb altres músics i artistes visuals. Un altre aspecte en l’eclecticisme de la seva obra és el treball espectral centrat a derivar elements harmònics de l'acústica arquitectònica.  

 

S’ha programat la seva música a festivals de tot el món com ara els festivals “Mixtur” (Barcelona), "New York City Electroacoustic Music Festival" (Nova York), "OUA Electroacoustic Music Festival" (Osaka), "MUSLAB" (Mexico),“Klangraum Festival” (Stuttgart). 

Ha rebut el “Premi de Composició Coral” de la FCEC per les peces “Enamorat i al·lota” i “Sa núvia d’Algendar” (2008), el premi “Sound Silence Thought” per “De temperatures i ordres” (2020) i dos cops el premi “Ise-Shima” per “Horizon of Memory” (2021) i per “L’alè dels estels” (2023). 

[ES] Francesc Llompart Pons - Mahón (Menorca), 1987.

Comenzó sus estudios de composición en la ESMUC (Barcelona) y posteriormente en la Musik-Akademie (Basilea) con Bernat Vivancos, Lasse Thoresen y Georg Friedrich Haas.

Su producción inicial es principalmente instrumental, pero gradualmente incursiona en la música electroacústica para acusmonio y en la música mixta. Más adelante, se adentra en la improvisación libre como violinista y colabora con otros improvisadores combinando la composición con elementos de improvisación dirigida, la indeterminación y partituras gráficas. También ha trabajado con elementos de electrónica en tiempo real junto a otros músicos y artistas visuales. Otro aspecto del eclecticismo de su obra es el trabajo espectral centrado en derivar elementos armónicos de la acústica arquitectónica.

Su música ha sido programada en festivales de todo el mundo, como los festivales "Mixtur" (Barcelona), "New York City Electroacoustic Music Festival" (Nueva York), "OUA Electroacoustic Music Festival" (Osaka), "MUSLAB" (México) y "Klangraum Festival" (Stuttgart).

Ha recibido el "Premio de Composición Coral" de la FCEC por las piezas "Enamorat i al·lota" y "Sa núvia d’Algendar" (2008), el premio "Sound Silence Thought" por "De temperatures i ordres" (2020) y dos veces el premio "Ise-Shima" por "Horizon of Memory" (2021) y por "L’alè dels estels" (2023).

[EN] Francesc Llompart Pons - Maó (Menorca, Spain), 1987.

He began his composition studies at ESMUC (Barcelona) and later at the Musik-Akademie (Basel) with Bernat Vivancos, Lasse Thoresen, and Georg Friedrich Haas.

His initial production is instrumental, but gradually he delves into electroacoustic music for acousmonium and mixed music. Subsequently, he explores free improvisation as a violinist and collaborates with other improvisers, combining composition with elements of conducted improvisation, indeterminacy, and graphic scores. He also works with real-time electronic elements alongside other musicians and visual artists. Another aspect of the eclecticism of his work is the spectral technique focused on deriving harmonic elements from architectural acoustics.

His music has been programmed at festivals around the world such as "Mixtur" (Barcelona), "New York City Electroacoustic Music Festival" (New York), "OUA Electroacoustic Music Festival" (Osaka), "MUSLAB" (Mexico), and "Klangraum Festival" (Stuttgart).

He has received the "FCEC Choral Composition Prize" for the pieces "Enamorat i al·lota" and "Sa núvia d’Algendar" (2008), the "Sound Silence Thought" prize for "De temperatures i ordres" (2020), and the "Ise-Shima" prize twice for "Horizon of Memory" (2021) and "L’alè dels estels" (2023).

bottom of page