top of page
CAT

Ring the Change

2012, Electroacústica fixa / generativa (2c.)

Versió fixa:

"Ring the Change" (que literalment es traduiria com "fer sonar el canvi", joc de paraules sobre l'expressió anglesa "Ring the changes", que significa variar la manera en la qual es fa quelcom) gira al voltant de la idea de la generació de nou contingut sonor per mitjà de la recombinació atzarosa d'elements prèviament establerts. El títol es refereix al canvi en el sentit de transformació per mitjà de la variació (el "Change ringing" és una manera de fer sonar les campanes permutant constantment l'ordre dels seus sons) i es refereix també als diners, a la moneda com a símbol de l'aleatorietat.

Obren i tanquen la peça dos moviments estrictament compostos, "Cara" i "Creu", elaborats únicament amb un sol so: el d'una moneda que cau a terra i ressona amb el seu característic retruc que s'accelera fins que s'atura bruscament. Mitjançant la transposició i la retrogradació d'aquest so, de dos segons de durada, es generen tots els materials de la peça, alguns d'ells percussius, altres estranys (modificats per l'efecte de l'aliàsing en ser transposats a l'extrem) i altres (ralentitzats) reminiscents de les campanes.

Entre aquests moviments es troben una sèrie de, per dir-ho així, "tirades de moneda". A cadascun d'aquests moviments és com si es tiressin una multitud de monedes, cadascuna d'elles amb un breu fragment de "Cara" i de "Creu", que es determina a l'atzar. A més a més, com si cadascuna d'aquestes monedes caigués a llocs diferents al lloc que li correspondria dins de "Cara" o de "Creu", cada fragment apareix en una posició temporal aleatòria i té certa possibilitat de ser transportat. D'aquesta manera, "Cara" i "Creu" apareixen mesclats i recombinats a cada moviment.

"Ring the Change" existeix en una versió fixa, que inclou quatre "tirades" curosament seleccionades, i en versió generativa com a patch de Max/MSP en la que l'usuari pot elegir el nombre de tirades que vol escoltar.

Fragments editats de "Toss #1" van ser utilitzats per la música del video promocional de la UOC "25N cada dia, la UOC cuida!", produït per Carme Gomila.

bottom of page