top of page
CAT

Kyrie

2013, Música inaudible (text)

Des de les més antigues pàgines de notació musical que han arribat als nostres dies, la relació entre música i text ha estat complexa i canviant. A la primera música eclesiàstica es va treballar aquesta relació prioritzant la adequació de la música al text, subratllant el seu missatge i ajudant a la seva comprensió. Però a mesura que començaren a evolucionar formes de composició més complexes, com ara diferents tipus de contrapunt, l'equilibri entre l'interès de l'entramat musical i la comprensió del text va anar canviant. Degut a que en el contrapunt les diverses veus son rítmicament independents, les síl·labes d'un mateix text apareixen articulades en diferents moments de tal manera que el text, pres tal qual es canta, apareix distorsionat en major o menor mesura. Aquesta distorsió inclou repeticions de síl·labes i complexes permutacions de les mateixes.

"Kyrie" es una transcripció minuciosa del text litúrgic homònim tal com és utilitzat per diferents compositors des del segle XIV al XX, reflectint, per mitjà de la distorsió del text, els canvis en l'ús del text en la música, deguts al progrés de les tècniques de composició musical.

bottom of page